Αλίκαμπος Αποκορώνου

Αλίκαμπος Αποκορώνου

Friday, April 25, 2014

Παλαιό Σχολείο Αλικάμπου

Φωτογραφία -κειμήλιο από τη σελίδα του
Πολιτιστικού Συλλόγου Αλικάμπου

No comments: